Betingelser

Ved å bruke denne nettsiden gir du ditt samtykke til betingelsene og vilkårene som beskrives videre.

Vilkår og betingelser for en kontrakt

Denne nettsiden og bloggen er offentlig tilgjengelig for alle og inneholder tilbud om bolig- og næringseiendom på Gran Canaria samt annen informasjon og artikler om eiendom og Gran Canaria.

Denne nettsiden tilhører Cárdenas y Chagrin S.L. (Cárdenas Eiendomsmegler), c/ La Lajilla 5 bajo, 35120 Arguineguín, Las Palmas, Spania, med CIF B35102854 og er registrert i foretaksregisteret i Las Palmas, bind 1,165, folio 221, side GC-10,351.

Opphavsrett

All tekst, bilder, videoer, data og annen informasjon på denne nettsiden og bloggen er opphavsrettsbeskyttet av Cárdenas y Chagrin S.L. . Enhver endring, reprodusering, utnyttelse, spredning og/eller kommunikasjon av tekstene, bildene, videoene, dataene og informasjonen på disse sidene på hvilken som helst måte, er absolutt forbudt, med mindre skriftlig tillatelse er gitt på forhånd.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

All informasjon på denne nettsiden og bloggen, inkludert informasjonen om eiendommene, kan endres og Cárdenas y Chagrin S.L. påtar seg intet ansvar for dens nøyaktighet eller eventuelle utelatelser, og det kan derfor ikke anses som et bindende dokument. De skal heller ikke holdes ansvarlig for bruk som eventuell tredjepart kan gjøre av informasjonen som finnes her. Cárdenas y Chagrin S.L. forbeholder seg retten til å midlertidig og uten behov for forhåndsvarsel, suspendere tilgangen til nettsiden sin på grunn av eventuelle behov for vedlikehold, reparasjon og oppdatering.

Skatter og utgifter er ikke inkludert i eiendomsprisen.

Informasjonen og materialet på denne nettsiden og bloggen er kun gjengitt for generelle informasjonsformål og er ikke ment å være profesjonelle, skattemessige eller juridiske råd. Loven endres ofte og er gjenstand for tolkning. Ettersom informasjonen og materialet som er gjengitt er av generell karakter, gjelder kanskje ikke noen spesifikke faktiske og/eller juridiske omstendigheter. Ingenting på denne nettsiden og bloggen er ment å erstatte råd fra en profesjonell, spesielt når det gjelder skatte- og juridiske spørsmål.

Hva våre kunder sier om oss