Användarvillkor

Genom att använda denna webbplats godkänner du villkoren som anges i detta avsnitt.

Användarvillkor för ett kontrakt

Den här webbplatsen är allmänt tillgänglig och innehåller erbjudanden om bostäder och kommersiella fastigheter på Gran Canaria samt annan information och artiklar relaterade till fastighetssektorn och ön Gran Canaria.

Denna hemsida ägs av Cárdenas y Chagrin S.L. (Cárdenas fastighetsbyrå), c/ La Lajilla 5 bajo, 35120 Arguineguín, Las Palmas, Spanien, med CIF B35102854 och inskriven i företagsregistret i Las Palmas, volym 1.165, blad 221, sida GC-10.351.

Upphovsrätt

Alla texter, bilder, videor, data och information som finns på denna webbplats och blogg är under upphovsrätten till Cárdenas y Chagrin S.L. Det är strängt förbjudet att ändra, kopiera, utnyttja, sprida och/eller kommunicera på något sätt texter, bilder, videor, data och information som finns på dessa sidor utan vederbörligt skriftligt tillstånd.

Ansvarsfrihet

All information som finns på denna webbplats och blogg, inklusive den om fastigheterna som publiceras, kan ändras och Cárdenas y Chagrin S.L. kan inte hållas ansvariga för dess riktighet eller eventuella utelämnanden, så det kan inte ses som ett bindande dokument. Företaget är inte heller ansvarig för användningen av information från sidan som kan göras av tredje part. Cárdenas y Chagrin S.L. förbehåller sig rätten att tillfälligt och utan förvarning avbryta tillgängligheten till webbsidan på grund av eventuellt behov av underhåll, reparationer och uppdateringar.

I priset på fastigheterna ingår inte skatter eller överföringskostnader.

Informationen och materialet på denna webbplats och blogg ges endast för allmän information och är inte avsedda att ses som professionell, skattemässig eller juridisk rådgivning. Lagen ändras ofta och är föremål för tolkning. Informationen och uppgifterna är av allmän karaktär och gäller kanske inte en viss uppsättning faktiska eller rättsliga omständigheter. Ingenting på denna webbplats och blogg är avsett att ersätta råd från en yrkesprofessionell, särskilt i skatte- och juridiska frågor.

Det här säger våra kunder