06 Jul 2021

Gran Canaria Eiendom: Okkupanter Og Dine Rettigheter Som Huseier

Publisert i Lov og skatt

Okkupanter, kjent som Okupas i Spania og på Kanariøyene. På Gran Canaria er dette et sjeldent, men kompleks problem. Det er viktig å forstå spanske lover som styrer huseierens og okkupantens rettigheter, for å holde eiendommen din trygg i kampen mot okkupanter.

Hvis noen okkuperer din eiendom i Spania, er de skyldige i en av to mulige forbrytelser.

  • Allanamiento de morada(bryte seg inn i): dersom okkupanter bryter seg inn i en beboelig eiendom uten tillatelse (møblert og tilkoblet til tjenester som er viktige for beboelse, som vann og strøm), begår de en forbrytelse kjent som “Allanamiento de morada”. Dette tilsvarer innbrudd og politi kan ofte handle umiddelbart for å fjerne dem fra eiendommen. Dessuten er dette et kriminellt lovbrudd som straffes med 6 måneder til 2 års fengsel, så det er ganske sjeldent at dette skjer.
  • Usurpación de inmueble (okkupering): dersom okkupanter tar seg inn i en eiendom som ikke er beboelig, begår de en mindre forbrytelse, kalt “usurpación de inmueble” som tilsvarer husokkupering. I dette tilfellet tar utkastelsesprosessen lenger tid. Dette er også grunnen til at det er det hyppigste tilfellet av okkupering: forbrytelsen er mindre og tiden de kan bli i eiendommen er lengre.

Okkupanter i ferie og fritidsboliger

En fritids eller feriebolig regnes som et hjem i henhold til spansk lov, forutsatt at den er innredet og koblet til de viktigste tjenester. Denne bestemmelsen ble innført relativt nylig, ved en avgjørelse fra statsadvokatens kontor i september 2020 og øker derfor beskyttelsen av eiere av ferie og fritidsboliger sterkt. Alle som tar seg inn i en eiendom i denne kategorien er skyldig i en permanent straffbar handling i henhold til spansk lov og kan kastes ut umiddelbart.

Det er to alternativer for utkastelse:

  • Politiaksjon Hvis eiendommen din er okkupert, må du straks varsle politiet. Siden dette er en permanent kriminalitet, regnes den som en åpenbar kriminell handling og politiet kan handle umiddelbart for å kaste ut beboerne. Utkastelse kan imidlertid ikke finne sted dersom beboerne framviser leiekontrakt (selv om denne kan se ut til å være falsk), eller regninger utstedt i deres navn. Siden politiet ikke kan fastsette gyldigheten av disse dokumentene, vil de kun utføre en etterforskning og rapportere til domstol. I så fall vil du ikke ha noe annet valg enn å gå til retten.
  • Søksmål. Dersom politiets handling ikke lykkes, kan du gå til retten gjennom sivil prosedyre og be om tilbakeføring av eiendommen via en spesiell og rask domstolprosedyre kalt “interdicto posesorio”. Etter å ha mottatt en slik anmodning,vil retten gi okkupantene en frist på fem dager til å bevise sin eiendomsrett til boligen. I motsatt fall, vil de bli kastet ut umiddelbart. Dette alternativet er ikke gyldig dersom eier er et selskap. I det tilfellet, er det en annen type sivil prosedyre som inntrer og som er noe tregere.

Tiltak for å forebygge okkupanter på Gran Canaria

For å sikre at eiendommen din er klassifisert som et beboelig hjem hva gjelder husokkupanter, må du beholde vann og strøm tilkoblet når du ikke bruker eiendommen.

Det anbefales også å ha et alarmsystem som advarer deg så snart noen kommer inn i din fritidseiendom uten tillatelse.

Et annet viktig og nyttig tips er å få strømregninger sendt til din primærbolig eller via e-post i stedet for å bli sendt til din fritidsbolig. Personopplysningene på regninger kan brukes av husokkupanter for å få kontoer endret til eget navn, eller forfalske dem.

Få vårt månedlige nyhetsbrev

Registrer deg for vårt månedlige nyhetsbrev og bli den første til å motta alle eiendommene for salg lagt til i løpet av måneden, samt siste blogginnlegg, fremragende kampanjer og muligheter.

Abonner nå!