12 Apr 2019

Gran Canaria Eiendomshjelp: Hva Er En Comunidad?

Publisert i Tips til kjøper, Tips til selger
Hvis du eier en eiendom på Gran Canaria i en bygning eller i et kompleks med flere eiere, må du vite om Comunidad de Propietarios og hvordan det fungerer.

Hva er comunidad?

Alle bolig- eller leilighetskompleks på Gran Canaria har et comunidad de propietarios eller en eierforening, som er regulert av regler fastsatt i den spanske loven "La Ley de Propiedad Horizontal" Hensikten med comunidad er å gi eiere anledning til å avgjøre saker som angår dem alle. Det kan være ting som vedlikehold av fellesområder som hager, vedlikehold og forsikring av bygninger og sosiale problemer som påvirker fellesskapet.

Hvem er i en comunidad?

Alle som besitter eiendom i en felles bygning, er medlemmer av comunidad. Hver eier har en andel av comunidad avhengig av antall kvadratmeter deres eiendom utgjør i forhold til den totale størrelsen på bygningen eller komplekset. Mange comunidades utnevner også en administrator fra et spesialistfirma til å ta seg av papirarbeid og administrasjon.

Hvilke dokumenter regulerer hvordan en comunidad fungerer?

Los Estatutos – Statuttene Hver comunidad har et sett med vedtekter, noen fastlagt etter lov og andre som avgjøres av medlemmene. Vedtektene bestemmes når en comunidad blir dannet av eierne og er ofte generelle regler som er felles for mange bygninger og komplekser El Acta de la JGO eller JGE - protokollen Dette dokumentet inneholder alle beslutninger og avstemninger som er gjort i de generelle og ekstraordinære møtene. Det er den offisielle hovedboken til Eierfellesskapet. Convocatoria y Orden del Dia de la JGO or JGE Dette dokumentet er dagsorden og samtykke til et generelt eller ekstraordinært møte og sendes til alle medlemmer før et møte. Hver eier kan skriftlig be om å inkludere et punkt han/hun ønsker å diskutere eller stemme over på møtet, eksempelvis et nytt gjerde (Dette gjelder alle beslutninger som ikke kan avgjøres av presidenten alene, og som trenger flertalsvalg).

Møter, ekstraordinære møter og avstemninger

Junta General de Propietarios – Det ordinære årlige eierskapsmøte Den årlige generalforsamlingen skal dekke et bredt spekter av beslutninger, som for eksempel avstemming over nye regler, godkjennelse av årsregnskapet, årsbudsjettet for det kommende året, valg av styremedlemmer og fornying eller kansellering av vedlikeholdskontrakter. Disse blir diskutert og stemt over på årsmøtet. Loven sier at det må avholdes minst ett slikt møte per år. Noen avgjørelser kan treffes ved flertalsvalg, men enhver avgjørelse som endrer vedtektene til comunidad, må være enstemmig. Junta Extraordinaria de Propietarios – Ekstraordinære møter Hvis et presserende problem oppstår, kan presidenten kalle inn til et ekstraordinært møte på kort varsel.

Hva er månedlige comunidad-avgifter og ekstraordinære fellesskapsavgifter?

Månedlige avgifter Hver eier betaler en månedlig avgift som går til å dekke comunidads utgifter. Beløpet er valgt av eierne, og enhver eier som ikke betaler, mister sin stemmerett på møter. Ekstraordinære avgifter En comunidad kan også ved flertallsavgjørelse bestemme å kreve en ekstraordinær avgift, kjent som en derrama, dersom det er behov for ekstra midler til for eksempel presserende vedlikehold. I de fleste tilfeller er comunidad på Gran Canaria en effektiv måte å drive en felles eiendom, ettersom det tillater alle eiere å delta i beslutninger. Som eier er det viktig å holde seg oppdatert med sin communidad og de avgjørelsene som der blir tatt på dine vegne.

Få vårt månedlige nyhetsbrev

Registrer deg for vårt månedlige nyhetsbrev og bli den første til å motta alle eiendommene for salg lagt til i løpet av måneden, samt siste blogginnlegg, fremragende kampanjer og muligheter.

Abonner nå!