22 Sep 2021

Mogán Kommunes Generelle Planer Som Påvirker Arealbruk

Publisert i Lov og skatt

Cárdenas Eiendomsmegler følger nøye med på Mogán kommunes ‘Plan General de Ordenación Supletorio’ og vil holde våre eiere oppdatert om effektene på eiendommer i kommunen.

Planen regulerer forskriftene for arealbruk i hele kommunen og i turistområdene. På samme måte som i 2015 i nabokommunen San Bartolomé de Tirajana i 2015, har betegnelser på arealbruk i planen forårsaket kontrovers.

I henhold til gjeldende arealplan er områder som Puerto Rico, Amadores, Patalavaca, Playa del Cura og Puerto og Playa de Mogán stort sett klassifisert som turistsone. Imidlertid har mange komplekser vært boliger, enten som fritidsboliger eller i noen tilfeller som permanente boliger, i mange år. Disse ville ideelt sett bli omklassifisert i den nye planleggingen for å gjenspeile deres mangeårige bruk.

Her ser man arealbrukssonene som diskuteres.

For noen områder, for eksempel de høyereliggende områdene av Patalavaca, Amadores og Los Caideros, som helt klart er boligområder, vil arealbruken endres fra turistområde til boligrområde i den nye Mogán -planen. Andre områder som strandsonene i Patalavaca og Puerto Rico vil imidlertid ikke endre seg.

Lokale eiendomsorganisasjoner og eierkollektiver har bedt eiere og eierformeninger i disse områdene om å sende inn klager til kommunestyret. Her på Cárdenas Real Estate oppfordrer vi eiere til å gjøre dette, ideelt sett via kompleksets eierforening (comunidad). Imidlertid er det ingen grunn til panikk, for selv om de-facto boligkompleksene forblir innen turistsonen, vil eiernes borettigheter være sikret.

Det har blitt rapportert om bøter og til og med beslag av eiendom hvis eierne fortsetter å bo i turistkomplekser. Dette er imidlertid ikke i planen, og det er heller ikke intensjonen til Mogán kommune. Bekymringer om bøter stammer fra tidligere lover som ble vedtatt siden 2013 av Kanariøyens parlament, og som ikke gjenspeiler den moderne virkeligheten på feriestedene på Gran Canaria. Disse lovene kan potensielt påvirke rettighetene til eiere på Gran Canaria på følgende måter…

  • Klassifiseringen “turistbruk” omfatter bare turistvirksomheter (hoteller og leilighetshoteller), som drives av en enkelt operatør.
  • Ved ikke å anerkjenne brukskategorien fritidsbolig fordi eiendommen ikke er kompatibel med turistbruk.

Problemet kommer egentlig ikke så mye fra PGO-forslaget fra Mogán kommune, men mer fra høyere regjeringsnivåer, og lover som må endres av Kanariøyenes parlament. En lokal organisasjon av eiere, kalt ‘Plataforma de Afectados por la Ley Turistica’ eller PALT, har brukt år på å kjempe for eiendomsrettigheter på feriestedene på Gran Canaria, og vi tror at det er en effektiv organisasjon når det gjelder å legge press på myndighetene og vel verdt å melde seg inn i.

Selv om PALTs offentlige kunngjøringer kan virke litt alarmerende, er dette en del av strategien for å mobilisere lokale eiere og dermed øke medlemskapet og gjennomslagskraften.

Som eier berørt av reglene, hva kan du gjøre?

Hvis du eier en eiendom som ikke er i turistbruk (leies ut på kort sikt gjennom en enkelt operatør), i noen av de rosa områdene på kartet som er lenket til ovenfor, kan det være i din interesse å gjøre følgende …

  1. Bli med i PALT, slik at din medlemsavgift kan bidra til at PALT kan fortsette å representere eiernes interesser, opprettholde press mot myndighetene, fremme endringer i loven og klage på nye lover osv. Medlemskap kan være individuelt, men vi mener at det å bli med via din eierforening (comunidad) er mest effektivt.
  2. Send inn ‘alegaciones’ med klager på gjeldende utkast til generalplan, presentert av Mogán kommune. Fristen for dette har blitt forlenget til 20. oktober 2021. Snakk med administratoren om hvordan du kan gjøre via din eierforening (comunidad).

For å sende inn en individuell klage, er dette de beste alternativene

  • Bli med i PALT, så hjelper de deg med å sende inn en klage.
  • Eller kontakt advokatene på Ceballos & Lopez i Arguineguin, så hjelper de deg mot en rimelig avgift.

Planen er for øyeblikket åpen for offentlig høring, og offentlige kommentarer og klager vil da bli vurdert før Mogán kommune går videre. Den vil også sannsynligvis bli gjenstand for juridiske utfordringer og ytterligere endringer. Det er også en viss tvil om hele planen er levedyktig i sin nåværende form og kompatibel med eksisterende forskrifter.

Det endelige konklusjonen vil ikke være et resultat av om denne planen blir godkjent eller avvist. Men på lang sikt vil det være viktig, og det er derfor viktig at eiernes rettigheter er representert, og at deres meninger blir hørt av myndighetene, ideelt sett via deres eierforeninger (comunidad).

Vi anbefaler

Ta en titt på dette eiendomsutvalget