19 Apr 2017

Myndighetene på Gran Canaria krever 11 millioner euro til utbyggingen av strandsonen i Arguineguín

Publisert i Nyheter
Regjeringen på Gran Canaria (Cabildo) har bedt myndighetene i Madrid om en bevilgning på 11 millioner over statsbudsjettet for moderniseringen av Arguineguíns kystlinje. Den 2,5 km lange kyststrekningen mellom Las Marañueñlas-stranden og Anfi-stranden har stått uforandret i over 20 år, og behovet for en oppgradering er akutt. Men de lokale myndighetene i Mogán, Gran Canarias regjering og de sentrale myndighetene i Madrid har så langt ikke vært i stand til å bli enige om finansieringen. Den nylige opprustningen av Costa Alegre-strekningen ved det naturlige bassenget ved La Lajilla kostet 500.000 euro og  har bare understreket behovet for å ruste opp hele strandpromenaden. Cabildo (øyregjeringen) har i sin argumentasjon påpekt at man i forbindelse med lignende kystprosjekter i andre deler av landet har fått betydelige bevilgninger de siste årene, for eksempel Andalucia og Puerto de la Cruz på Tenerife. Selv om det fremdeles ikke er fastsatt noen dato for oppstart av prosjektet, tyder disse nyhetene på at alle parter nå er aktivt engasjert i jakten på en løsning, som skal gi en sårt tiltrengt oppgradering av Arguineguín-området sør på Gran Canaria.