20 Sep 2021

Viktigheten Av Å Tegne Boligforsikring På Gran Canaria

Publisert i Tips til kjøper

En god boligforsikring gir deg trygghet og sikkerhet ved at den beskytter din første eiendomsinvestering og dine verdifulle og verdsatte personlige eiendeler.

Ved Cárdenas Eiendomsmegler forklarer vi viktigheten av å tegne en boligforsikring av høy kvalitetf or din eiendom på Gran Canaria.

De viktigste punktene for en hjemforsikring på Gran Canaria

Selv om hendelser er sjeldne, eier man gjerne en eiendom i mange år, noe som gjør at forsikring før eller sene-re kan bli en nødvendighet. Her er de viktigste tingene du må inkludere i hjemforsikringen din på Gran Canaria.

  • Boligforsikringen må dekke både kostnadene ved brannskade og eventuelle kostnader forbundet med å slukke en brann, for eksempel kostnadene ved vannskader på tilstøtende eiendommer.
  • Værskader: En kvalitetsforsikring dekker kostnadene ved skader på eiendom og innbo forårsaket av uvær som sterk vind, regn etc.
  • Tyveri: Forsikringen må dekke både kostnadene ved å bytte ut eventuelle stjålne gjenstander, pluss kostnadene ved å reparere eventuelle skader på eiendommen som oppsto under tyveriet; for eksem-pel bytte av vinduer, låser osv.
  • Materiell skade: Dekning av kostnader ved vanlige hendelser, som utskiftning av ødelagte vinduer, mindre vannskader på bad, etc.
  • Erstatningsansvar: Et vesentlig punkt i en omfattende husforsikring, som dekker eierens kostnader ved skader eller utgifter forårsaket av eiendommen. Dette inkluderer ting som vannskade på en nabos eiendom og skade på tredjeparter forårsaket av fallende gjenstander, etc.
  • Juridiske kostnader: Forsikring bør dekke rimelige advokatkostnader knyttet til en eiendom, for eksempel tvister med naboer og andre tredjeparter.
  • Reparasjonstjenester: Et nyttig alternativ inkludert av noen forsikringsselskaper, som dekker kost-nadene ved å bytte eller reparere store enheter som vaskemaskiner og kjøleskap.
  • Dekning for manglende betaling av husleie: For utleiere dekker dette kostnadene forbundet med manglende betaling av forfalt leie, pluss kostnadene ved eventuelle skader som leietakerne forårsaker på eiendommen og/ eller dens innbo.

Hva du bør vurdere når du velger boligforsikring

Når du skal velge en hjemforsikring som passer dine behov, bør du vurdere både eiendommen (kjent som ‘el continente’) og dens innhold (‘el contenido’).

I spanske forsikringsdokumenter dekker el contenido hele eiendommen, mens el contenido er alle eiendelene i eiendommen, for eksempel møbler, eiendeler, dekorasjoner, smykker, etc.

En god boligforsikring må dekke de virkelige erstatningskostnadene for både eiendommen og innboet, ellers vil den ikke fungere som et godt sikkerhetsnett i tilfelle en hendelse skulle oppstå. På den annen side betyr overforsikring av en eiendom og innbo bare at du betaler mer enn du trenger for å være omfattende beskyttet. Forsikringsdekningen må stå i forhold til innholdet. Hvis du undervurderer den, kan det hende at du ikke får den reelle kompensasjonen for de ødelagte gjenstandene, hvis det skulle skje et uhell som medfører skade.

Boligforsikring er derfor et produkt som er svært individuelt og må være utformet og priset for å dekke dine eksakte behov. Du må også ta i betraktning hvilken type eiendom som skal forsikres, ettersom retningslinjene varierer avhengig av om eiendommen din er bolig, fritidsbolig eller utleieinvestering. Hvis du for eksempel forsikrer store elektriske enheter som kjøleskap, kan du få dem reparert raskt og dermed sørge for at leietake-re i utleieboligen er fornøyd.

Banker insisterer på at du må ha en hjemforsikring hvis du kjøper en bolig med boliglån på Gran Canaria. Imid-lertid kan de ikke tvinge deg til å bruke sin egen forsikring som en betingelse for å gi deg et tilbud om boliglån.

For eiere uten boliglån er ikke hjemforsikring obligatorisk på Gran Canaria, men vi håper denne artikkelen tydeliggjør fordelene ved å ha en god forsikring.

Få vårt månedlige nyhetsbrev

Registrer deg for vårt månedlige nyhetsbrev og bli den første til å motta alle eiendommene for salg lagt til i løpet av måneden, samt siste blogginnlegg, fremragende kampanjer og muligheter.

Abonner nå!