20 Oct 2020

De Siste Markedsrapport På Gran Canaria: Q2 2020-Rapport Fra Cardenas Eiendomsmegler

Publisert i Bo på Gran Canaria, Nyheter

Dette innlegget er det første i en serie rapporter fra eiendomsmarkedet på Gran Canaria, som vi planlegger å publisere kvartalsvis. Den er basert på den nyeste statistikken, publisert av det spanske Utviklingsdepartementet: I dette tilfellet tilsvarer tallene 2. kvartal 2020.

Siden dette året helt klart er svært atypisk grunnet av effekten av Covid-19-pandemien, vil tolkning og analyse av tallene være desto mer interessant.

KJØP AV BOLIGEIENDOM, AKKUMULERT ÅRVARIASJON 2. KVARTAL 2020

  • TOTALT NASJONALT: -32,28%
  • LAS PALMAS-PROVINSEN: -38,5%
  • MOGÁN: -30,63%
  • SBT: -40,78%

Nedstengingen og restriksjonene på bevegelse som fant sted mellom mars og mai 2020 i Spania og på Kanariøyene, hadde stor innflytelse på tallene for eiendomstransaksjoner i denne perioden. Kjøpere kunne ikke besøke eiendommene, og som konsekvens ble mange beslutninger om kjøp forsinket.

Vi forventer at trenden i 3. og 4. kvartal 2020 også vil være negativ, gitt den fortsatte effekten av dagens situasjon på turismen og økonomien generelt. Likevel forventer vi en oppbremsing i takten på tilbakegangen.

Det er påfallende at Gran Canarias turistkommuner ikke har blitt berørt mer enn gjennomsnittet for provinsen totalt.

Vi merker oss at når det gjelder det sørlige Gran Canaria, opprettholder kommunen Mogán sine tall noe bedre enn San Bartolomé de Tirajana.

Vi anbefaler

Ta en titt på dette eiendomsutvalget