03 Mar 2020

Gran Canarias Eiendomslov: Skjulte Mangler Og Dine Juridiske Rettigheter

Publisert i Tips til kjøper, Lov og skatt

Hva er dine forbrukerrettigheter dersom du kjøper eiendom på Gran Canaria og finner skjulte strukturelle defekter eller andre mangler?

Spansk lov har forskjellige bestemmelser avhengig av om du kjøper en brukt eiendom eller en nybygg.

For en brukt eiendom (i motsetning til en nybygd eiendom)

Skjulte mangler. Hvis du kjøper en eiendom fra en tidligere eier, og det senere oppdages mangler, kan du fremsette krav mot selgeren (og be om prisavslag eller kansellering av salgskontrakten).

Skjulte mangler er de som ikke kan observeres direkte under standard visning før kjøpet. Du kan imidlertid ikke kreve dette dersom jobben din eller yrket ditt er av en slik art at du forventes å oppdage disse manglene på forhånd (arkitekt, byggherre, osv.)

Mangler må også være alvorlige (aluminosis, skadede vannledninger, fuktighet) og allerede eksisterende (til stede på salgstidspunktet).

Som kjøper av brukt eiendom på Gran Canaria har du seks måneder fra overføringsdatoen for eiendommen til å gjøre krav som gjelder skjulte mangler.

I tillegg til denne perioden på seks måneder kan du fremdeles fremsette krav om kontraktsbrudd innen fem år etter overføring av eierskap. Dette gjelder imidlertid kun for mangler som er så alvorlige at de gjør eiendommen uegnet til formålet den ble kjøpt for.

For en nybygd eiendom

Når det gjelder en nybygd eiendom med mangler, kan kjøperen fremsette krav mot partene som deltok i byggingen av eiendommen (promotor, byggherre, arkitekt etc.)

Tidsrammene for å gjøre krav som gjelder mangler ved en nybygd eiendom, fra datoen som eiendommen blir overført til kjøper, er som følger …

Ti år ved tilfeller ev defekter i fundamenter, søyler, bjelker eller andre konstruksjonselementer, som kan sette byggets stabilitet eller sikkerhet i fare.

Tre år når det gjelder feil på bygningsarbeid eller installasjoner som påvirker bygningens beboelighet (for eksempel lekkasjer, fuktighet etc.).

Ett år i tilfelle mangler ved ferdigstilling av bygninger (for eksempel vinduer som ikke kan lukkes etc.).

Eiere av nybygg har to år på seg for å gjøre krav når en mangel avdekkes innen de tidsrammer som er oppført over. Denne perioden kan forlenges via et utenomrettslig krav.

Merk at hvis en feil oppstår utenfor de tidsrammer som er spesifisert over, men du signerte en kontrakt direkte med arrangøren, kan du gjøre krav på mislighold av kontrakten innen fem år etter kjøpsdatoen.

Ønsker du å vite mer om forbrukerrettighetene dine på Gran Canaria som eiendomskjøper eller eier? Ta gjerne kontakt med oss for en konsultasjon når som helst som er praktisk for deg. Som et av Gran Canarias største og mest pålitelige eiendomsmeglerbyråer, er vi her for å gi råd og hjelpe deg.

Få vårt månedlige nyhetsbrev

Registrer deg for vårt månedlige nyhetsbrev og bli den første til å motta alle eiendommene for salg lagt til i løpet av måneden, samt siste blogginnlegg, fremragende kampanjer og muligheter.

Abonner nå!