03 Dec 2019

Skatteendringer I 2020 Som Kan Påvirke Eiere På Gran Canaria

Publisert i Lov og skatt, Nyheter

Regjeringen på Kanariøyene planlegger to vesentlige endringer i lokale skatteregler som kan påvirke de som har eiendom på Gran Canaria.

IGIC stiger til 7% etter et år på 6,5%

IGIC er Kanariøyenes versjon av merverdiavgift. Det ble satt til 6,5% i 2019 (mot 21% for tilsvarende moms på det spanske fastlandet).

Den nye regjeringen på Kanariøyene planlegger å øke IGIC til 7% fra januar 2020.

Skatteendringer for arv og donasjoner på Kanariøyene

Regjeringen på Kanariøyene unntar skatt for 99,5 % av arv mellom direkte familiemedlemmer. Direkte familiemedlemmer blir vurdert til: ektefeller, barn, foreldre, adoptivforeldre eller -barn, og fra januar 2019: søsken, far / mor / sønn og svigerdatter, og utvidet familie som onkler, tanter, nieser og nevøer.

Direkte familiemedlemmer som er fritatt for skatter (gaver) er: ektefeller og direkte etterkommere eller familiemedlemmer i direkte oppadstigende linje.

Nå planlegger imidlertid regjeringen et nytt skatteregime for arv og donasjoner. Dette kan tre i kraft fra januar 2020, hvis det får endelig godkjenning i parlamentet.

  • De nye forslagene går ut på at all arv og donasjon til etterkommere under 21 år alltid vil være fritatt for skatt. For øvrige direkte familiemedlemmer er 99,99 % av de første 300 000 euro av en arv fritatt for skatt.

  • Fra 300.000 til 350.000 euro vil det være en 90% bonus på skattekvoten, og for hver påfølgende 50.000 euro øker bonusen med 10%.

Denne endringen, forutsatt at den godkjennes av parlamentet uten endringer, vil kun berøre omtrent 20% av arvesakene på Kanariøyene.

Planlegging av arvesaker for ikke-residente på Gran Canaria

Vi anbefaler alle som eier en eiendom på Gran Canaria å konsultere en erfaren lokal advokat eller regnskapsfører før man tar skritt for å redusere skatten, som for eksempel å overdra eiendom til pårørende.

Dette fordi skatten på donasjoner og salgsgevinst, som i Spania pålegges gaver, ofte er høyere enn den arveavgiften man prøver å unngå ved en slik overdragelse.

Ved Cárdenas Eiendomsmegler går vi grundig igjennom alle overføringer av eiendommer for å minimere skattebyrden for våre kunder og tilby en omfattende juridisk og skattenessig bistand for ikke-bosatte. Våre 40 års erfaring med lokal skatte- og eiendomslovgivning gjør at vi kan tilby et unikt kompetansenivå.

Denne eksepsjonelle servicen er en av hovedgrunnene til at vi er Gran Canarias mest anbefalte eiendomsmegler.

Ved vårt kontor i Arguineguin har vi spesialisert oss på skatte- og eiendomsrettslige saker for klienter som ikke er bosatt på Gran Canaria. Her er vi alltid glade for å svare på dine spørsmål.

Vi anbefaler

Ta en titt på dette eiendomsutvalget